Logo Vredegerechten Gent

Documenten

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER

De gebruiker van een van onderstaande documenten is verantwoordelijk voor het opstellen ervan. Als u niet precies weet hoe dit moet gebeuren, moet u zich laten bijstaan door een raadgever. U wordt er nogmaals op gewezen dat een vrederechter alleen uitspraak doet over wat gevraagd wordt en dat het aan de vrederechter en/of de leden van de griffie verboden is een advies te geven, maar evenmin om u bij te staan bij het opstellen van een document. Zoals al herhaaldelijk werd vermeld op deze website, erkent en bevestigt de gebruiker dat het raadplegen en het gebruiken van deze vrijblijvende informatie onder zijn verantwoordelijkheid valt en de vrederechter en/of de leden van de griffie daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Stage studenten

 
Folder stage studenten
 
 
 
Aanvraagformulier stage studenten
 
 

Procedures

 
Verzoeningsprocedure (procedure minnelijke schikking)
 
 
Verzoek conclusietermijnen
 
 
Informatie over huurgeschillen
 
 
 
Toelichting bij de nieuwe wet op krakers
 
 
 
verzoekschrift gedwongen opname Geestesziekte
 
 
Volmacht
 
 
Griffierechten
 
 

Bewindvoering over de goederen en/of de persoon (----NIEUWE VERSLAGEN-09/2019----)

 
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
 
 
Geneeskundige verklaring
 
 
Beginverslag bewindvoering bijstand
 
 
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging goederen
 
 
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging persoon
 
 
Beginverslag ouders - bewindvoerders
 
 
NIEUW - HANDLEIDING bij de opmaak van het periodiek verslag
 
 
 
Periodiek verslag bewindvoering bijstand goederen en persoon
 
 
Periodiek verslag bewindvoering bijstand goederen
 
 
Periodiek verslag bewindvoering bijstand persoon
 
 
Periodiek verslag bewindvoering vertegenw. goederen en persoon
 
 
Periodiek verslag bewindvoering vertegenwoordiging goederen
 
 
Periodiek verslag bewindvoering vertegenwoordiging persoon
 
 
Periodiek verslag ouders - bewindvoerders
 
 
Bewindvoering - overzicht inkomsten en uitgaven
 
 
 
Verzoekschrift algemene machtiging
 
 
Tarificatie richtlijn voor professionele bewindvoerders
 
 
 
Verklarende nota bewindvoering
 
 
 
Wet bewindvoering
 
 
 
Brochure FOD Justitie onbekwaamheidsstatuut (tot 1.3.2019)
 
 

Minderjarigen – ouderlijk gezag of voogdij

 
Verzoekschrift algemene machtiging
 
 
Verzoekschrift zuivere aanvaarding nalatenschap
 
 
Verzoekschrift aanvaarden van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
 
 
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
 
 
Voogdij - beginverslag
 
 
Voogdij - overzicht inkomsten en uitgaven
 
 
 
Voogdij - jaarverslag / eindverslag
 

De formulieren die in PDF ter beschikking zijn, kunnen gedownload en afgeprint worden om manueel in te vullen.
De formulieren die in Word en Excel beschikbaar zijn, kunnen gedownload worden om elektronisch in te vullen zonder dat het u toegelaten is het document te wijzigen.

Geen van beide versies kan vooralsnog elektronisch verzonden worden maar elk ingevuld document moet afgeprint, in originele versie én ondertekend ter griffie worden neergelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.