Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker, beste rechtzoekende,

 

U heeft zich aangemeld op de website van het vredegerecht Wetteren. Welkom !
Deze website heeft als doel u wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht. 


U zal onder de knop “info-procedures” en “bevoegdheden” algemene informatie vinden over de bevoegdheid van het vredegerecht in het algemeen, alsook over de verschillende procedures, die voor het vredegerecht kunnen gevoerd worden.


U treft op deze website ook specifieke informatie over het vredegerecht van het kanton Wetteren aan. De informatie die u via deze website verkrijgt heeft enkel als doel u op een concrete en snelle manier op weg te helpen om eventuele geschillen gepast op te lossen, zonder te willen uitblinken in volledigheid. 


De bezoeker van deze website aanvaardt dat het raadplegen ervan en het gebruik dat van de gegeven informatie wordt gemaakt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid valt van de gebruiker zelf en dat de vrederechter, zijn medewerk(st)ers, noch het vredegerecht, op enige wijze verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de verleende info. U kan voor verdere vragen ook steeds terecht op de griffie van het vredegerecht. De leden van de griffie zullen u graag verder helpen, doch het is hen enkel toegelaten algemene inlichtingen te verstrekken en de burgers te helpen om de procedures beter te begrijpen. 
Voor een goed begrip : het is aan de vrederechter, aan de (hoofd)griffier en/of de assistenten/medewerkers, verbonden aan de griffie, bij wet verboden enig juridisch advies te verlenen (art. 297 Ger. Wb.). Voor juridisch advies bent u op de griffie dus aan het verkeerde adres. Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Het is aan te raden dat u zich vooraf juridisch laat inlichten. Info hieromtrent kan u vinden onder de knop “links”.


Recht is geen stilstaand water. Het is de bedoeling deze website regelmatig aan te vullen wanneer nodig, zodat het zeker de moeite is om deze site af en toe opnieuw te raadplegen.


Wij hopen met deze site een aanzet tot antwoord te bieden op de vragen waarmee u mogelijks zit en wij wensen u alvast een aangename en leerrijke ‘surf’ toe. 

 

Johan Vander Stichele                                                                      Katrien Scheire
Vrederechter                                                                                      Leidinggevend griffier
 

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.