Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker,

 

U hebt zich aangemeld op de website van het vredegerecht van het kanton Ninove.

Het heeft als doel u wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Voor alle duidelijkheid dient erop gewezen te worden dat het de leden van de griffie enkel toegelaten is algemene inlichtingen te verstrekken en conform het advies van de Hoge Raad voor Justitie, de burgers te helpen om de procedures beter te begrijpen. Het is aan de vrederechter maar ook aan de (hoofd)griffier en de assistenen/medewerkers verboden juridisch advies te geven (art. 297 Ger. Wb.). Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Het is aan te raden dat u zich vooraf juridisch laat inlichten. 

 

Ilse Cardoen
Vrederechter
Sabine Poelaert
Hoofdgriffier

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.