Logo Vredegerechten Gent

 

Welkom beste bezoeker,

Deze website werd opgestart met als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Dit betekent echter niet dat u zich tot het vredegerecht kunt wenden indien u juridisch advies wenst te bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken onder meer omdat ieder van hen onafhankelijk moet kunnen blijven. 

Indien u toch juridisch advies wenst te bekomen richt u zich best tot een advocaat, de wetswinkel, een notaris, een gerechtsdeurwaarder, het OCMW van uw gemeente,  …
Dit belet ons echter niet om informatie en formulieren voor het publiek in het algemeen ter beschikking te stellen. 

De wetgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een actuele volledigheid terzake kan dan ook niet gegarandeerd worden en omdat de informatie louter informatief is, wordt elke vorm van aansprakelijkheid afgewezen. De informatie zal wel zoveel als mogelijk geactualiseerd worden.

Deze website is steeds voor wijzigingen vatbaar. Nuttige tips zijn altijd welkom.


Wij wensen u een aangenaam bezoek.
 

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.