Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van het Vredegerecht van het eerste kanton Aalst. Deze webstek heeft als doel de burger wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Onder de knop ”info-procedures” en ”bevoegdheden” vindt u algemene informatie over de bevoegdheid van het vredegerecht, informatie over dit kanton en uitleg over de verschillende procedures.

Voor alle duidelijkheid dient u te weten dat het de leden van de griffie enkel toegelaten is algemene inlichtingen te verstrekken en de burgers te helpen om de procedures beter te begrijpen. Bijgevolg is het aan de vrederechter, maar ook aan het overige griffiepersoneel verboden juridisch advies te geven aan de rechtzoekende burger (art. 297 Ger. Wb.). 

Wenst u (voorafgaand) juridisch advies, kan u zich o.a. richten tot de juridische eerstelijnsbijstand in het Justitiehuis, de juridische tweedelijnsbijstand bij het Bureau voor Juridische Bijstand (mogelijke toegang tot een pro deo-advocaat), het OCMW van uw gemeente, een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Info hieromtrent kan u vinden onder de knop ”links”.

De informatie die u via deze website verkrijgt, is verre van volledig en heeft enkel tot doel u op een overzichtelijke wijze in kennis te stellen van de meest elementaire info. 

De bezoeker aanvaardt dat het raadplegen van deze website en het gebruik van de interne en externe informatie, enkel onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt en de vrederechter noch het vredegerecht op enige wijze verantwoordelijk kan zijn.

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.