Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker, 

U hebt zich aangemeld op de website van het vredegerecht van het kanton Herzele.

Deze website is een privé-initiatief van de vrederechter en de hoofdgriffier. Het heeft als doel u wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Voor alle duidelijkheid dient erop gewezen te worden dat het de leden van de griffie enkel toegelaten is algemene inlichtingen te verstrekken en conform het advies van de Hoge Raad voor Justitie, de burgers te helpen om de procedures beter te begrijpen. Het is aan de vrederechter maar ook aan de (hoofd)griffier en de assistenten/medewerkers verboden juridisch advies te geven (art. 297 Ger. Wb.).

Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Het is aan te raden dat u zich vooraf juridisch laat inlichten.

De informatie die u via deze website verkrijgt, is principieel enkel van toepassing op het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele. Bovendien is deze informatie verre van volledig maar heeft ze enkel tot doel u op concrete en vlugge wijze kennis te geven van de meest elementaire info. De bezoeker aanvaardt evenwel dat het raadplegen van de website en het gebruik van de interne en externe informatie, enkel onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt en de vrederechter noch het vredegerecht op enige wijze verantwoordelijk kan zijn.

 

Dirk Souffriau - Vrederechter