Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker,

U heeft zich aangemeld op de website van het Vredegerecht van het kanton Zelzate. Deze website is een initiatief van de vrederechter en de leidinggevend griffier, en maakt deel uit van de overkoepelende website www.vredegerechtenoostvlaanderen.be.

Noch via deze website noch via telefonisch of persoonlijk contact met de griffie kan U concreet juridisch advies bekomen : de wet verbiedt de vrederechter, de griffiers en medewerkers uitdrukkelijk om juridisch advies te geven (artikel 297 Ger.W.).

Voor concreet juridisch advies en verdere info recht U zich best tot een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder, het OCMW van uw gemeente, het justitiehuis , …

U kan een gratis (eerste) oriënterend advies, bekomen van een advocaat, aangesteld door de Commissie voor Juridische bijstand.

Deze advocaat komt elke eerste vrijdag van de maand tussen 14u en 16u naar het Vredegerecht van het kanton Zelzate.

Via de griffie kan U een afspraak maken.

Op deze website vindt U enkel algemene informatie en formulieren.