Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker,


U hebt zich aangemeld op de website van het vredegerecht 3de kanton Gent.

Deze website heeft als doel u wegwijs te maken specifiek in de werking van het vredegerecht 3de kanton Gent.

Onder de knop "info-procedures” leest u eerste algemene informatie over dit vredegerecht en andere nuttige informatie over de werkwijze en het agenda van het vredegerecht 3de kanton Gent.

Diezelfde info kan u gegeven worden op de griffie, aan de balie: voorbeeldformulieren zoals op de website kunnen u worden afgegeven maar bijkomend advies of begeleiding kan niet verwachten. Het is de leden van de griffie enkel toegelaten om algemene inlichtingen te verstrekken en de burger te helpen om de administratie eigen aan de procedures beter te begrijpen. De wet verbiedt de vrederechter, de griffiers en medewerkers uitdrukkelijk om juridisch advies te geven (art. 297 Ger.W.). Hiervoor moet u zich richten tot een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie van uw keuze. 

De informatie die u via deze website verkrijgt heeft tot doel u op concrete wijze te laten kennis maken met de meest elementaire info van het vredegerecht 3de kanton Gent. Als bezoeker aanvaard u evenwel dat het raadplegen van de website en het gebruik ervan gebeurt onder uw verantwoordelijkheid, en de vrederechter noch het vredegerecht op enige wijze impliceren. 


Elsje Bertier
Vrederechter
 

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.