Logo Vredegerechten Gent

Verzoeningsprocedure

 

Alvorens partijen beslissen een procedure te starten, hebben zij steeds de mogelijkheid een verzoeningsprocedure te vragen. Deze procedure is kosteloos en kan met een gewone brief of mondeling verzoek ter griffie gevraagd worden. (zie rubriek ”Documenten”).

In sommige gevallen is een verzoeningsprocedure verplicht. Ook hier kan het nuttig zijn zich vooraf te informeren.

Een voorafgaande verzoeningsprocedure is sterk aan te raden. De vrederechter neemt in deze procedure geen standpunt in maar aanhoort de partijen en probeert de partijen tot een vergelijk te brengen. Een gelukte verzoening maakt een procedure overbodig.

Belangrijk!

Voor een goed verloop van een verzoeningszitting zijn de volgende elementen van groot belang.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.