Logo Vredegerechten Gent

Openbare zittingen

De openbare terechtzitting van het vredegerecht van het eerste kanton Gent vindt plaats elke maandag vanaf 9.30 uur. Om te vermijden dat u bij verstek zou worden veroordeeld, is het aan te raden stipt om 9 uur aanwezig te zijn. U kunt aan de onthaalbalie de weg naar de zittingszaal vragen. 

De terechtzitting kan drie tot vier uren in beslag nemen, afhankelijk van het aantal zaken.  Het is dus mogelijk dat u dient te wachten in de zittingszaal. 

De zitting wordt geleid door de vrederechter, bijgestaan door de (hoofd)griffier.

U dient in persoon te verschijnen, ofwel vertegenwoordigd door een advocaat.  Voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten mogen de partijen ook vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of een bloed- of aanverwant houder van een schriftelijke volmacht en speciaal door de rechter toegelaten. De volmachtdrager dient derhalve een volmacht bij te hebben, welke best ook voorzien is van een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever. 

Eens de zaak is gepleit, neemt de vrederechter de zaak in beraad. Dat wil zeggen dat hij een vonnis zal maken. De wachttijd daarvoor bedraagt op dit ogenblik ongeveer een maand, maar is afhankelijk van het aantal dossiers en de beschikbare personele middelen.

De duur van het geding is voorts onder andere afhankelijk van: 

•de aard van de procedure (voorlopige maatregelen, toepassing van de procedure korte debatten,  ...)

•het verloop van de procedure bij verstek (er verschijnt niemand voor de verweerder), dan wel op tegenspraak (de verweerder verschijnt wel).

•in geval de procedure op tegenspraak verloopt of als de eiser geen verstek vraagt of geen enkele partij verschijnt ter inleidende zitting:

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid.