Logo Vredegerechten Gent

Directiecomité Vredegerechten en Politierechtbank

Woord van de Voorzitter

De gerechtelijke hervorming van april 2014 gaf een nieuwe structuur aan de vredegerechten en politierechtbank in Oost-Vlaanderen.

In Oost-Vlaanderen bestaat er thans 1 politierechtbank voor het ganse grondgebied van de provincie.  Er zijn nog vijf afdelingen (griffies) in de zittingsplaatsen Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas.
Voor de vredegerechten blijven de kantons bestaan.

Er werd voorzien in een overkoepelende structuur voor het (autonoom) beheer van de politierechtbank en de vredegerechten. Deze structuur bestaat uit een Algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank en een Directiecomité.

De Algemene vergadering en het directiecomité wordt voorgezeten door een voorzitter die tevens korpsoverste is van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

De voorzitter wordt tevens bijgestaan door een arrondissementele Hoofdgriffier die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid.

Het organigram toont de volledige structuur van de organisatie.

Het arrondissement heeft ook twee persrechters. Vrederechter Dirk De Groote ([email protected]) is persrechter voor de vredegerechten en politierechter Christian Vanhoorebeke ([email protected]) is persrechter voor de politierechtbank van Oost-Vlaanderen. 

De bedoeling van de hervorming is te evolueren naar een meer moderne organisatie  van de rechtsbedeling door een kwalitatieve,  transparante en efficiënte  rechtspraak.

Door de wet van 25/12/2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29/12/2017,  werden de kantongrenzen grondig gewijzigd. Drie vredegerechten werden afgeschaft (Ronse, Zomergem, en St-Niklaas 2) en er werd een bijkomend vredegerecht gecreëerd in Hamme. De meeste kanton werden ook territoriaal uitgebreid.

De concrete herindeling kan u in detail terugvinden door hier te klikken. Deze herindeling zal van toepassing zijn vanaf 01/07/2018!

Deze website beoogt bij te dragen in deze vernieuwende aanpak en doelstellingen en wordt gezien als een instrument om de burger beter te begeleiden en te informeren over de werking en de dienstverlening van justitie, inzonderheid over de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van Oost-Vlaanderen.

Ik ben er van overtuigd dat deze website zal bijdragen tot het succes van de gerechtelijke hervorming en tot een betere toegankelijkheid van de vredegerechten.

 

Kristiaan Rotthier
Voorzitter
Opgeëistenlaan 401 lokaal 535
9000 GENT
Tel. Secretariaat 09 234 53 82