Logo Vredegerechten Gent

 

Beste bezoeker,

Welkom op de website van het Vredegerecht Ronse.

Deze webstek is een initiatief van de vrederechter en hoofdgriffier, zonder overheidssteun, en maakt deel uit van de overkoepelende webstek www.vredegerechtenoostvlaanderen.be. Deze webstek is in de allereerste plaats bedoeld voor elke rechtzoekende.

De webstek heeft als doel bij te dragen tot de openbaarheid van de werking van dit vredegerecht en tot een beter toegang van elke burger tot justitie. U kan er dan ook heel wat informatie aantreffen.

Voor alle duidelijkheid wensen wij u er vooraf attent op te maken dat deze webstek geenszins de bedoeling heeft juridisch advies te verstrekken aan degene die deze raadpleegt. Het is immers magistraten en griffiepersoneel wettelijk verboden juridisch advies te verstrekken (zie art. 297 Ger. W.). Aan concrete vragen inzake juridisch advies zal derhalve nooit enig gevolg worden verleend.
Hiervoor kan u terecht bij een advocaat, een notaris of gerechtsdeurwaarder, dan wel andere instanties.

De informatie op deze website is verre van volledig en heeft enkel als doel u op vlugge en concrete wijze de meest elementaire info te verstrekken.
De bezoeker van deze webstek aanvaardt dat het raadplegen en gebruik van de verstrekte informatie enkel onder zijn verantwoordelijkheid valt en de vrederechter, noch het vredegerecht op enige wijze verantwoordelijk kunnen zijn.

Katelijne Wijnant
Vrederechter

Armand Coppens
Hoofdgriffier