Logo Vredegerechten Gent

Beste bezoeker,

U hebt zich aangemeld op de webstek van het Vredegerecht van het kanton Zomergem.

Deze webstek is een persoonlijk initiatief van de medewerkers van dit Vredegerecht die u graag wegwijs willen maken in de wijze waarop in dit kanton gewerkt wordt.

U vindt hier algemene informatie over de bevoegdheid van dit Vredegerecht, de wijze waarop de dossiers behandeld worden en uitleg over de verschillende procedures. Er zijn ook formulieren en modellen beschikbaar voor bepaalde, veel voorkomende procedures.

U moet er rekening mee houden dat het de medewerkers van het Vredegerecht wettelijk verboden is advies te geven. De medewerkers mogen wel inlichtingen van algemene aard geven en de burger helpen om bepaalde procedures beter te begrijpen, maar ook niets meer. Als u juridisch advies wenst, moet u zich wenden tot een bevoegd persoon zoals een advocaat, een notaris of een gerechtsdeurwaarder. 

Indien u niet over de financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen kan u zich aanmelden bij het Bureau voor Juridische Bijstand in het gerechtsgebouw in Gent waar men zal onderzoeken of u in aanmerking komt voor een “pro deo – advocaat”. Informeer dan vooraf wanneer u daar terecht kunt en welke documenten u moet meebrengen.

De informatie op deze webstek is in principe enkel van toepassing op het kanton Zomergem. De informatie is ook niet volledig, maar wil u enkel het elementaire meegeven. U gebruikt deze informatie op eigen verantwoordelijkheid ; geen enkele medewerker van het Vredegerecht kan aansprakelijk gesteld worden voor de wijze waarop u de informatie gebruikt of interpreteert. Maakt u gebruik van de formulieren en modellen, houd er dan rekening mee dat ieder dossier anders is en het formulier of het model dus misschien wel moet aangepast of aangevuld worden. De griffie mag u niet helpen om de formulieren in te vullen.

Ondanks deze beperkingen, die de wet ons nu eenmaal oplegt, hopen de medewerkers van het Vredegerecht dat u dankzij deze webstek toch een beter zicht krijgt op de wijze waarop een Vredegerecht in het algemeen, en het Vredegerecht van het kanton Zomergem in het bijzonder, werkt en dat dit een hulp zal zijn wanneer u zelf in een procedure betrokken geraakt.

Vriendelijke groet,


Dieter Vanoutrive,                            Sylvia Van Brussel,
Waarnemend Vrederechter           Waarnemend Hoofdgriffier.