Logo Vredegerechten Gent

Directiecomité Vredegerechten en Politierechtbank

Woord van de Voorzitter

De gerechtelijke hervorming van april 2014 gaf een nieuwe structuur aan de vredegerechten en politierechtbank in Oost-Vlaanderen.

In Oost-Vlaanderen bestaat er thans 1 politierechtbank voor het ganse grondgebied van de provincie.  Er zijn nog vijf afdelingen (griffies) in de zittingsplaatsen Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas.
Voor de vredegerechten blijven de 23 kantons bestaan.

Er werd voorzien in een overkoepelende structuur voor het (autonoom) beheer van de politierechtbank en de vredegerechten. Deze structuur bestaat uit een Algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank en een Directiecomité.

De Algemene vergadering en het directiecomité wordt voorgezeten door een voorzitter die tevens korpsoverste is van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

De voorzitter wordt tevens bijgestaan door een arrondissementele hoofdgriffier die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid.

Het organigram toont de volledige structuur van de organisatie.

Het arrondissement heeft ook twee persrechters. Vrederechter Dirk De Groote (vred.dirkdegroote@telenet.be) is persrechter voor de vredegerechten en politierechter Christian Vanhoorebeke (christian.vanhoorebeke@just.fgov.be) is persrechter voor de politierechtbank van Oost-Vlaanderen. 

De bedoeling van de hervorming is te evolueren naar een meer moderne organisatie  van de rechtsbedeling door een kwalitatieve,  transparante en efficiënte  rechtspraak.

Voor meer details in verband met de doelstellingen kan verwezen worden naar het beleidsplan voor de HRJ, het arrondissementeel beleidsplan en het jaarverslag 2014-15 van het voorzitterschap, documenten die u op deze website kan raadplegen.

Deze nieuwe website beoogt bij te dragen in deze vernieuwende aanpak en doelstellingen en wordt gezien als een instrument om de burger beter te begeleiden en te informeren over de werking en de dienstverlening van justitie, inzonderheid over de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van Oost-Vlaanderen.

Ik hoop van harte dat deze website zal bijdragen tot het succes van de gerechtelijke hervorming.

 

Kristiaan Rotthier
Voorzitter
Opgeëistenlaan 401 lokaal 535
9000 GENT
Tel. Secretariaat 09 234 53 82